Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

TEV – SINGA – Singapore Scholarships (Singapur bursları) 31 Aralık (LÜTFEN PAYLAŞALIM)

TEV – SINGA – Singapore Scholarships (Singapur bursları) 31 Aralık (LÜTFEN PAYLAŞALIM)
 • 02.10.2015
 • 4.464 kez okundu

TEV – SINGA

SİNGAPUR’DA 2016–2017 ÖĞRETİM YILINDA

KARŞILIKSIZ DOKTORA BURSLARI VERECEKTİR

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Aralık 2015

 

TEV-SINGA Bursları; SİNGAPUR’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore), SUTD (Singapore University of Technology and Design)’da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanlarında doktora çalışmaları için karşılıksız verilecektir. Singapur, araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırım ile dünyanın en gelişmiş araştırma laboratuvarlarına sahiptir.

A*STAR       www.a-star.edu.sg

NTU            www.ntu.edu.sg

NUS            www.nus.edu.sg

SUTD          www.sutd.edu.sg

SINGA         www.singa.a-star.edu.sg

 

BURS VERİLECEK ALANLAR:

1.    Biyomedikal Bilim Dalları,

 • •    Biyokimya / Kimya/Farmakoloji-Eczacılık
 • •    İmmünoloji / Mikrobiyoloji / Moleküler Viroloji / Hücre / Gelişimsel Biyoloji
 • •    Biyoinformatik / Sistem Biyolojisi
 • •    Biyoteknik
 • •    Sinirbilim
 • •    Veteriner Bilimi
 • •    Biyoistatistik / Epidemiyoloji

2.    Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları

 • •    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • •    Elektrik Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
 • •    Kimya Mühendisliği / Kimya
 • •    Makina mühendisliği
 • •    İnşaat Mühendisliği
 • •    Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • •    Fizik Mühendisliği / Uygulamalı Fizik
 • •    Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği
 • •    Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
 • •    Biyomühendislik
 • •    Matematik

 Scholarship Burs başvuruları burs veren kurumlar

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Kimler Başvuru yapabilir:  Üniversite son sınıfta olanlar, mezunlar, master yapanlar ve doktora yapanlar.

a)      T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.

b)      Türkiye sınırları içinde eğitim veren Üniversitelerde, yukarıda belirtilen temel bilimler ve mühendislik alanlarında öğrenim görmek. (Lisans son sınıfta öğrenim görenler, mezun olanlar, yüksek lisans veya doktora öğrenimine başlamış/tamamlamış olanlar aday olabilirler.)

c)       Öğrenimi süresince alınan genel not ortalaması 4’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması. (Lisans, yüksek lisans ve doktora için geçerlidir)

d)      Doktora çalışmalarını yürütebilecek düzeyde İngilizceye sahip olmak. (İstenilen seviye TOEFL en az 80 ya da IELTS en az 6, skorlar gerekli görüldüğünde takip eden Şubat ayı sonuna kadar verilebilir.)

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

TEV-SİNGA Burs başvurusu için İngilizce hazırlanacak bilgi ve belgeler;

a)    TEV-SINGA bursu başvuru formu için bu linkten online başvuru zorunludur http://www.a-star.edu.sg/singa-award/How-To-Apply.aspx ve www.singa.a-star.edu.sg  linkinden tüm bilgilere ulaşılabilir. SINGA başvuru formun http://www.tev.org.tr/images/pdf/singa_basvuru_20162017.pdf  1. sayfasındaki 1 den 9.  maddeye kadar istenilen belgelerin başvuru formu ile birlikte hazırlanıp TEV’e verilecek dosyaya eklenmesi gereklidir.

b)   TEV Müracaat formu (http://yurtdisi.tev.org.tr )

c)    Kişisel bilgiler (Özgeçmiş, 1 sayfa)

 

Yukarıdaki ön koşulları taşıyanların, belgelerini hazırlayıp dosyalarını eksiksiz olarak en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar TEV’e vermeleri gereklidir.

 

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı/ Eğitim Müdürlüğü

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111 Kat:8 34349 Gayrettepe/İSTANBUL

Tel: 0212-318 68 03  Fax: 0212–272 62 17            E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr

 

ÖNEMLİ BİLGİ:

Burslar, Ağustos 2016 ya da en geç Ocak 2017 döneminde çalışmalara başlanacak şekilde kabul alınması halinde en fazla 4 yıllık tam zamanlı doktora öğrenimi için karşılıksız verilecektir. Doktora çalışmaları A*STAR araştırma merkezleri ve enstitülerinde, NUS, NTU veya SUTD’a bağlı enstitülerde yapılacaktır. Aday, aşağıda listesi verilen enstitülerden alanlarına göre seçim yaparak ilgili enstitü ve danışman profesörle temasa geçipAğustos 2016 ya da en geç Ocak 2017 dönemi için kabul almak zorundadır. Kabuller başvuru tarihinden sonra da verilebilir çünkü kabul alma süresi yaz aylarına kadar da sürebilir. Bursu, alabilmek için konu ve danışman bulup kabul (Acceptance) almak şarttır. Bu nedenle en kısa zamanda çalışma yapacağınız alanı belirleyip karşı taraf ile iletişime geçmenizi öneriyoruz. A*STAR Araştırma Merkezleri ya da Enstitülerinde yapılacak doktora derecesi NUS veya NTU tarafından verilecektir.

 

DOKTORA YAPILABİLECEK KURUM VE ENSTİTÜLER:

 

1- A*STAR Research Institutes (RI) / A*STAR Araştırma Enstitüleri www.a-star.edu.sg

“A*STAR is Singapore’s leading research agency that complements research and PhD education through its state-of-the-art facilities and renowned scientists located at integrated research campuses – Biopolis and Fusionopolis – for Biomedical Sciences and Physical Sciences & Engineering research respectively. With 18 research institutes dedicated to a multitude of technological disciplines, including info communications, nanotechnology and manufacturing, A*STAR attracts a diverse community of leading local researchers & foreign specialists from the USA, Europe and Asia Pacific region.”

“A*STAR en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarıyla hem doktora eğitimi vermektedir hem de araştırma yapmaktadır. Dünyanın en iyi araştırmacıları Biyomedikal araştırmaları için tasarlanmış Biopolis Kampusunda ve Fen Bilimleri ve Mühendislik için tasarlanmış Fusionpolis kampusunda çalışmaktadır. 18 tane araştırma enstitüsüne sahiptir ve bunlar bilgi iletişimi, nanoteknoloji ve imalat dahil olmak üzere çok kapsamlıdır, ASTAR’da ABD, Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinden gelen dünyaca unlu araştırmacılar çalışmaktadır.”

Note:    For all information on A*STAR, research institutes and people,

            Please contact Ms. Doreen Low

            Doreen_LOW@a-star.edu.sg

 

1-  Biyomedikal Araştırma Enstitüleri ve konsorsiyumlar  

2- Fizik Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri

 

1-   NTU (Nanyang Technological University) www.ntu.edu.sg

“A research-intensive public university, Nanyang Technological University (NTU) has 33,500 undergraduate and postgraduate students in the colleges of Engineering, Business, Science, and Humanities, Arts, & Social Sciences. NTU is also home to three world-class autonomous institutes – the National Institute of Education, S Rajaratnam School of International Studies and Lee Kong Chian School of Medicine. Earth Observatory of Singapore and Singapore Centre on Environmental Life Sciences Engineering are two of the leading 63 leading research centers.”


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

“Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırma odaklı bir devlet üniversitesidir. Mühendislik, İşletme, Fen ve İnsani Bilimler, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimlerde öğrenim gören 33.500 lisans ve yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. NTU dünya standartlarında araştırma yapan 3 adet enstitüye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu enstitüler; Milli Ulusal Eğitim Enstitüsü, S Rajaratnam Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Lee Kong Chian Tıp Fakültesi. AyrıcaSingapur Dünya Gözlemevi ve Singapur Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Merkeziise 63 önde gelen araştırma merkezlerinden ikisidir”

Note: For more information on NTU Research Programmes, please send an email toAdmission_Research@ntu.edu.sg  

 

1-Mühendislik ve Bilim Fakülteleri;

2- Disiplinlerarası Araştırma – igs.ntu.edu.sg/

 • •          Earth Sciences
 • •          Energetics Research
 • •          Environment and water research
 • •          Environmental science and engineering
 • •          Environmental life sciences engineering
 • •          Energy research
 • •          Media Innovation
 • •          Catastrophe Risk Management

 

2-   NUS (National University of Singapore) www.nus.edu.sg

“Over a century ago, the National University of Singapore (NUS) was born in a bustling metropolis at the crossroads of Asia. From modest beginnings as a medical college with 23 students, the University now spans three campuses, enrols 38,000 students from more than 100 countries in many critical fields of study, and forges partnerships around the world. Our strategic location in the heart of Asia has shaped NUS’ growth over the years, and we continue to strive towards greater heights of excellence. Today, we are a global thought leader with a distinctive Asian perspective. We are transforming the future through education, research and service.”

“Bir asır önce Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Asya’nın en önemli bölgesinde kuruldu. Bir tıp üniversitesi olarak 23 öğrenci ile mütevazı olarak eğitime başlayan NUS şimdi üç kampüsünde 100’den fazla ülkeden gelen 38.000 öğrencisiyle birçok kritik alanda eğitim verir ve dünya çapında iş ortaklıkları kurar. Asya’nın kalbinde stratejik bir lokasyonda bulunur ve yıldan yıla mükemmel boyutlarda büyümek için çaba gösterir. Bugün farklı bir küresel bakış açısı ile Asya bölgesinde lider durumdadır. Eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla geleceği değiştirmek çabasıyla müfredat uygulamaktadır.

 

1-Fakülte ve Bölümler;

–         Departments: Biomedical, Chemical & Biomolecular, Civil & Environmental, Electrical & Computer, Engineering & Technology Management,  Eng.Science, Industrial & Systems, Materials Science & Engineering and Mechanical Eng.

–             Departments: Biological Sciences, Chemistry, Mathematics, Pharmacy, Physics, and Statistics & Applied Probability

–          Departments:  Alice Lee Centre for Nursing Studies, Anaesthesia, Anatomy, Biochemistry, Centre for Biomedical Ethics, Centre for Medical Education, Diagnostic Radiology, Division of Graduate Medical Studies, Medicine, Microbiology, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology,Orthopaedic Surgery, Otolaryngology, Paediatrics, Pathology, Pharmacology, Physiology, Psychological Medicine, Surgery

–             Departments: Computer Science, and Information Systems

 

4-SUTD (Teknoloji ve Tasarım Singapur Üniversitesi) www.sutd.edu.sg: www.sutd.edu.sg

“SUTD is established in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology (MIT). SUTD offers a world-class education built upon a unique interdisciplinary curriculum enriched with hands-on experience in cutting edge projects and research conducted in exceptional facilities. At SUTD, the PhD Programme has a strong emphasis on interdisciplinary and collaborative research, and is enhanced by opportunities for industry internships, overseas research attachments and teaching experience. It is mentoring-intensive with co-supervision flexibility, which allows you to work with multiple faculty members across pillars.”

“SUTD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile işbirliği içinde kurulmuştur. SUTD harika kampüsünde gerçekleştirilen yenilikçi ve modern projeler ve araştırma konulara el deneyimi ile zenginleştirilmiş disiplinlerarası müfredat üzerine inşa edilmiş dünya standartlarında eşsiz bir eğitim vermektedir. SUTD disiplinler arası ve işbirlikçi araştırmaya imkan veren, gelişmiş endüstri içinde staj imkanı, yurt dışında araştırma ve öğrenme deneyimi sağlayan ve mentörlük sistemiyle birlikte farklı fakültelerden birçok öğretim üyesiyle birlikte çalışma imkanı veren mükemmel bir doktora programlarına sahiptir.”

 

Architecture and Sustainable Design (ASD) – http://asd.sutd.edu.sg/pillar/

Engineering Product Development (EPD) – http://epd.sutd.edu.sg/

Engineering Systems and Design (ESD) – http://esd.sutd.edu.sg/

Information Systems Technology and Design (ISTD)http://istd.sutd.edu.sg/

 

BURSUN KAPSAMI:

– TEV-SINGA bursları standart SINGA burs-ödül şartlarını kapsar.

1)  Okul ücreti                                                           SINGA Tarafından Karşılanır.

2)  Doktora yeterlilik sınavı öncesi aylık burs ücreti       S$ 2,000

3)  Doktora yeterlilik sınavı sonrası aylık burs ücreti      S$ 2,500

– Bir defa yapılan ödemeler

4)    Yerleşme yardımı                                                S$ 1,000

5)    Uçak bileti ücreti                                                 S$ 1,500

 

BİLGİ:

Singapur’da tahmini yaşam maliyeti

Harcama Kalemleri

Aylık – 1 Öğrenci Başına için (S$)

Gıda-Yiyecek

– Üniversite Kantinler

– Kampüs dışında Yemekler

 

250 – 350

450 – 600

Konaklama (tek kişilik oda dayalı)

– Kampüs Açık *

– Kapalı Kampüs

 

400 – 700

600 – 1.000

Taşıma Giderleri (yerel) 100 – 150
Diğer Giderler (kırtasiye, tuvalet, çamaşırhane, dinlenme) 400 – 500
Toplam Tahmini Maliyet 1.400 – 2.000

* * Kampüs için * Öncelik genellikle ilk yıl için verilir

BURS SÜRECİ:

Son Müracaat Tarihi: 31 Aralık 2015

Adayların Mülakat Tarihi: Mart 2016

(Dosyaları yeterli görülen adaylar, TEV-SİNGA burs komisyonunca yapılacak mülakata davet edileceklerdir.)

Burs Sonuç Bilgisi: Nisan 2016

Burs Alacaklara Bilgiler: Mayıs 2016

Ağustos 2016 de gidecekler için oryantasyon programı: Temmuz 2016

 

facebook kuburga

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Share