Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

İzmir Üniversiteleri ALİYE ÜSTER VAKFI Bursları (LÜTFEN PAYLAŞINIZ)

İzmir Üniversiteleri ALİYE ÜSTER VAKFI Bursları (LÜTFEN PAYLAŞINIZ)
  • 06.09.2015
  • 5.629 kez okundu

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Aliye Üster Vakfı tarafından verilen destek ile Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından dağıtılacak Yüksek Lisans ve Doktora Destekleri Yönergesi
Amaç
Madde 1

Bu yönergenin amacı Aliye Üster Vakfı (bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır) tarafından Ege  Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığıyla (bundan sonra Dernek olarak anılacaktır)  yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek destek burslarına  ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir. Bu amaçla Vakıf ve Dernek arasında ayrıca bir sözleşme imzalanır.

Kapsam
Madde2

Bu yönerge, Aliye Üster Vakfı tarafından sağlanacak destek ve koyulacak kurallar paralelinde Ege  Üniversitesi Mezunlar Derneği yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan burslarla ilgili  başvuru koşulları, başvuru değerlendirme süreci, burs ödeme süreleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan yan faydalar ile ilgili hükümleri kapsar.

Referanslar
Madde 3

Dernek ve Vakıf arasında yapılan sözleşme

Temel Prensipler
Madde 4
Ege  Üniversite’sinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının burslarla desteklenmesi üniversite yararına bir girişim olup Vakıf amaçları ile örtüşmektedir.
Vakıf uygun gördüğü miktar ve süre boyunca desteklerini sürdürür ve uygun gördüğünde 1 ay önceden yazılı olarak uyarıda bulunarak desteği sonlandırabilir. Dernek sonlandırma nedeniyle hiçbir hak, tazminat vs isteyemez. Dernek her durumda ve destek sonlandırılsa dahi konu ve bursiyerler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Vakıfa yazılı ve sözlü olarak bildirmek zorundadır.
Yöntem
Madde 5
(1) Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları
Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarı ve ekonomik destek gereksinimidir.

Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs, maaş vb almamak (belgelenecektir).


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)
Başarı Koşulları:
a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 25, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.00 olmak
Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneğine (EÜMD) yapılacaktır.
Araştırma Görevlileri aday olamaz.
Yüksek Lisansta tezli program şartı  aranır.
Daha önce herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora yapmamış olmak şarttır.
Burs verilecekler, istenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adaylar arasından, (internet veya elden) yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak Vakıf ve Derneğin uygun gördüğü esaslar dahilinde belirlenecektir.
Burs başvurusu yapmak isteyenler 1-30 Eylül arasında web sayfasından temin edip tamamlayacakları “Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisan/Doktora Burs Başvuru Formu”na,
a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
c) Tüm adaylar:
Eğitim gördükleri anabilim dalı öğretim üyelerinin ikisinden aldıkları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve özgeçmişlerini ekleyerek vereceklerdir.
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek ilgili birimlerine verirler.

Adaylar gerektiğinde mülakata çağrılabilirler.

(2) Burs Süreleri
Burs desteği tezli yüksek lisans programları için  azami 24 ay; yüksek lisans derecesiyle başvurulan doktora programları için azami 48 aydır. Burslar sadece derslerin alındığı sürelerde verilir. Tez aşamasında burs verilmez.
Burs süresi yılda 12 aydır.

Araştırma Görevliliğine atanan veya çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu kesilir.

(3) Bursiyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi
(a) Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı enstitüsünün izin vereceği uzatma da dahil olmak üzere öngörülen sürede bitirmek ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, EÜMD’e ulaştırmakla yükümlüdür.
(b) Bursiyer, ders alma dönemi sona erene kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde EÜMD’e ulaştırmak zorundadır.
(c) Dernek öğrenci listesini Vakfa ulaştırır ve resmi onay yazısı ardından burslar başlatılır.

(d) Bursun onaylanması Vakıf tarafından yukarıda belirtilen süre boyunca kesilmeksizin verileceği yönünde bir taahhüt değildir. Vakıf gerek gördüğünde hiçbir neden göstermeksizin1 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği sayıda bursu sonlandırabilir. Bu sonlandırma nedeniyle Dernek veya Bursiyer hiçbir hak iddia edemez.

  • *Başvurular Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne yapılacaktır.
Telefon: 0232 311 21 26
Mail : egemezun@mail.ege.edu.tr
DİKKAT:
Yeni Burslardan Anında Haberdar Olmak İçin Bizi Facebook’tan Takip Edin
FACEBOOK TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: / / /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Share