Reklam
HABERKUT.COM İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HABERLER

Sabancı Vakfı Bursları (LÜTFEN PAYLAŞIN)

Sabancı Vakfı Bursları (LÜTFEN PAYLAŞIN)
 • 08.09.2015
 • 223.426 kez okundu

GENEL BİLGİ

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Diğer burslar için tıklayın

Her yıl Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanmaktadır. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da 2009-2010 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.

 

Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 41.000’den fazla burs veren Sabancı Vakfı burs programına her yıl 380 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte yıllık bursiyer sayısı 1.400’den fazla olmaktadır.

 

Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.

 

Bursun Devamı

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı olup hazırlık sınıfı burs kapsamında değildir. Lisans öğrencilerine sağlanan burslarda ise hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.

 

Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.
Burslar Hakkında Kısa Kısa…

 • Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
 • Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra lise diploma notunun en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile Yüksek Öğretim Programına yeni yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.
 • Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;
 • Üniversiteye Giriş Bursu
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu
 • Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Eylül ayında web sitemizde ilan edilir.
 • Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir. Öğrenci İşleri/Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim’dir. Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.
 • Üniversiteye Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM’den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.
 • Sabancı Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez.
 • Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.
 • Aşağıdaki durumlarda burs programımız bulunmamaktadır:

o İlk ve ortaöğretim bursu
o Yüksek lisans ve doktora bursu
o Yurt dışı öğrenimi için burs
o Burs kontenjanı ayrılan üniversiteler dışındaki üniversiteler için burs
o Üniversite ara sınıflarda talep edilen burs
o Okul harcının karşılanması için burs
o Kurs ücretinin karşılanması için burs

 • Sabancı Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Sabancı Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.

 

Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız öncelikle Sıkça Sorulan Sorular sayfasını incelemenizi öneririz. Soracağınız sorunun cevabı, bu sayfadaki “Burslar Hakkında Kısa Kısa” başlığı altında veya Sıkça Sorulan Sorular arasında yoksa sorunuz yazılı olarak cevaplanacaktır. Ayrıca Sabancı Vakfı’nın 0212 385 89 01 numaralı Sesli Yanıt Sistemi’ni arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

 

Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.

Burs Posteri

 

Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar

 • Sabancı Vakfı Bursları, 2015 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:

  Ankara Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  Boğaziçi Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  TS-2

  DİL-1

  Çukurova Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  Ege Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  Gazi Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TS-1, 2

  Hacettepe Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  DİL-1

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  İstanbul Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  TS-1, 2

  DİL-1

  Marmara Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  TS-1, 2

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

  TM-1, 2, 3

  DİL-1

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  MF-1, 2, 3, 4

 • Burs başvurusu için 2015 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:
  MF-1, 2, 3, 4 Puanı: 420
  TM-1, 2, 3 Puanı: 410
  TS-1, 2 Puanı: 420
  DİL-1 Puanı: 420
 • Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.
 • Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.
 • Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 410 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.
 • Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

 

Son Başvuru Tarihi

Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim 2015‘tir.

BURS YÖNERGESİ

Tanımlar

Vakıf : Sabancı Vakfı
Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci
Mütevelli Heyeti : Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
İcra Komitesi : Sabancı Vakfı İcra Komitesi
Üniversite : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumları
LYS : Lisans Yerleştirme Sınavı

1. Burs Türleri

1.1. Sabancı Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Üniversiteye Giriş Bursu: İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören  başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
b) Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilden birisinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birisinde tamamlayarak LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1’er öğrenciye tahsis edilir. Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Doğum yeri ve mezun olunan ortaöğretim kurumunun aynı il olması gerekmez, ancak her ikisi de belirlenen 15 ilden birisi olmalıdır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin İcra Komitesi’nce burs kontenjanı ayrılan üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
c) Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5’er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi kapsamaz)

1.2. Sabancı Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Şartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)
b) Başarı Bursu: Sabancı ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Eğitim Ödülleri Yönergesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde kendi isimlerini taşıyan okullarda başarılı olarak dereceye giren veya mezun olarak LYS’de üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)

 

 

2. Genel Kurallar


E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN:


(E-Posta kutunuza gelecek olan onay bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Eğer E-Posta kutunuza onay maili gelmediyse Gereksiz Posta / Spam kutusuna bakınız.)

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesince belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e) Çalışmakta iken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Sabancı mensubu kişilerin çocuklarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Komitesi kararıyla sadece ilköğrenim ve ortaöğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde burs verilebilir.
f) Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
g) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
h) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
i) Sabancı Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
j) Üniversiteye Giriş Bursu kapsamına alınan yeni bursiyerlerin başka kurumdan burs almayı tercih edip Vakfımız bursunu iptal etmeleri ve birinci burs dönemi sona ermeden (31 Ocak) bildirmeleri halinde, üniversiteye ilgili puan türünde ve burs koşullarını sağlayacak şekilde kontenjan dahilinde ayrılan öğrenci sayısı kadar burs tahsis edilir.  Tahsis edilen ek kontenjan, ikinci burs döneminden itibaren (Mart ayı) başlatılır ve geriye dönük aylar için burs ödemesi yapılmaz.

 

 

2.2. Sabancı Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde İcra Komitesi kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması

3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler, kontenjanlar, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

 

 

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf’a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler:
• Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar.
• Üniversiteler yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Sabancı Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, v.b. yer alır.

4.2. Eski Bursiyerler:
• Üniversiteler geçen yıllardan devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumlarını inceleyerek her dönem sonunda Vakıf’a bildirir.
• Kontenjan tahsis edilen öğretim kurumları dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler ise okullarından alacakları başarı ve not durumuna ilişkin belgeleri doğrudan Sabancı Vakfı’na gönderirler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
• Sabancı Vakfı gerek görürse üniversite tarafından yapılan değerlendirmeyi ve verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır, ayrıca kontenjan azaltma veya kontenjan iptali yoluna gidilebilir.
5. Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

 

 

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.
6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
e) Disiplin cezası alan
f) Tutuklanan
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
j) Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler hariç)
k) Vefat eden
l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Sabancı Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder (Engelli Öğrenciler hariç). Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.8. Daha önce Sabancı Vakfı’ndan burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.
6.9. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
6.10. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

 

 

7. Üniversitenin Sorumlulukları

7.1. Burs ilanlarının üniversitede duyurulması
7.2. Başvuruların kabulü, değerlendirme ve seçim
7.3. Yeni bursiyer adaylarının ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka, v.b. bilgilerinin Vakıf’a bildirilmesi
7.4. Devam eden bursiyerlerin başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs ve mezuniyet durumlarının izlenerek Vakıf’a bildirilmesi. Burs kesilmesi veya bursun yeniden bağlanması gereken bursiyerler hakkında Vakıf’a bilgi aktarılması.

 

 

8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi  (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

 

 

9. Diğer Hükümler:

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular
Bu yönerge’de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler İcra Komitesi’nin yetkisindedir.

BURSİYER STAJ OLANAKLARI

Staj Başvuru ve Değerlendirme

 • Staj kontenjanı sadece lisans ve ön lisans öğrenimi gören Sabancı Vakfı bursiyerlerine yöneliktir ve sadece yaz aylarında uygulanır.
 • Sabancı Vakfı bursiyerleri Sabancı Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar kayıtlı oldukları üniversiteye başvurabilirler. Üniversite, staj yapacak adaylar için gerekli bilgileri Sabancı Vakfı’na iletir.
 • Staj başvurularının değerlendirilmesi Sabancı Vakfı tarafından en geç Nisan ayı içerisinde tamamlanır.
 • Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı içerisinde bursiyerlerimize bildirilmek üzere  üniversitelere duyurulur.
 • Burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerden başka üniversitelerde öğrenim gören bursiyerler staj yapma isteklerini bir dilekçe ile Sabancı Vakfı’na iletirler. Başvurularının kabul edilip edilmediği hakkında Sabancı Vakfı tarafından bursiyerlerimize bilgi verilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır

 • Staj zorunluluğu olanlar
 • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
 • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
 • Şirket tercihleri ile örtüşen veya daha yakın olan adaylar

Staj Süresi

 • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 1 aydır, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir.

Staj İptali

Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

 • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
 • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
 • Staj süresi sona ermeden Vakfın ve şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

 

Stajı iptal edilen bursiyere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan bursiyer, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

 

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Sabancı Vakfı’na bilgi verilmesi gerekir.

ÖNEMLİ UYARI: SORULARINIZ ve BURSLARDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ TAKİP EDİN…

facebook burs

twitter burs

instagram burs

youtube burs

 

 

 

 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN
Share

Etiketler: /

Mobil İnternet Paylaşımına ek ücret geliyor
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek...
Kuveytli ev sahibi pencereden düşmek üzere olan hizmetçisini
Kuveytli bir kadın pencereden düşmek üzere olan hizmetçisinin feryatlarına rağmen, Etiyopyalı (Habeşistanlı) hizmetçisine yardım etmek yerine videoya çekmeye devam ediyor....
Alarko Holding Lise Bursları
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam...
Tübitak Burs Başvurusu
2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI (2016) Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya...
Telefonun ekran değişimi
İhtiyaçlarınıza Göre Haberler sloganıyla harekete başlayan Haberkut ekibi sizler için farklı ihtiyaçlara da cevap bulmaya çalışıyor. Bu sebeple internet sitemizde...
Türk Eğitim Vakfı 2017 Bursları 500 TL – 800 TL ve 1100 TL
500 TL üniversite,  800 TL yükseklisans ve 1150 TL Doktora bursu olması beklenen Türk Eğitim Vakfı Burs Şartları Aşağıdadır. Türk Eğitim...
Ayhan Kara Vakıf Burs Başvurusu
2016 – 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere bir destekte Ayhan Kara Vakfından. Eğitim, bilim, adalet – hukuk, tarih, sağlık, kültürel...
Beykoz Vakfı Bursları
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI : 1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak 3-Başka bir resmi veya özel...
Çelikel Vakfı Bursları
Çelikel Eğitim Vakfı Öğrencilere destek olmak amacıyla Alev Topları Programını başlattı. Program Dahilinde öğrencilere çeşitli sosyal imkanların yanı sıra aylık...
ÇYDD Burs Başvurusu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her Eğitim Öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Burslara Başvuracak öğrencilerin burs koşullarını dikkatle okumasını tavsiye...
Aktaş Vakfı Bursları
Aktaş Eğitim Vakfı Burslarına Başvurmadan Önce BURS YÖNERGESİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN.. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1....
Yağmur Damlası Derneği Bursları – YENİ
BURS VEREN KURUMLAR Yağmur Damlası Derneği her sene olduğu gibi 2016 / 2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere maddi destek olmak...
Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvurusu
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”...
EsSeyyid Osman Hulusi Vakfı Burs Başvuruları Başladı
2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS DUYURUSU Es-Seyyid Osman Hulusi vakıf senedinde yer aldığı gibi, bilgili ve aydın gençlerin öğrenimine maddi ve...
Darbe Mağdurlarına Burs
15 Temmuz kanlı darbe girişimi mağdurları ve yakınlarına Türkiye Gençlik Vakfı Burs verecektir. TÜGVA resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Share